Zamówienia Publiczne7/PNE/SW/2020 „Dostawa implantów”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa implantów”

Postępowanie jest prowadzone za pomocą platformy zakupowej na której znajdują się wszelkie wymagane dokumenty oraz informacje. Dostęp do platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
Rejestr zmian
Edycja dokumentu : .
Iwona Nowak 2021-06-29 13:55:34
Edycja dokumentu : .
Iwona Nowak 2021-06-29 12:46:54
Edycja dokumentu : publikacja
Iwona Nowak 2021-06-15 11:23:29
Edycja dokumentu : dodanie
Iwona Nowak 2021-06-15 11:17:57
Edycja dokumentu : dodanie
Iwona Nowak 2021-06-14 11:26:05
Edycja dokumentu : Dodanie
Iwona Nowak 2021-06-14 11:23:34
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja
Iwona Nowak 2021-06-14 11:20:51