4/PNE/SW/2020„Dostawa zestawu wiertarkowego szybkoobrotowego”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa zestawu wiertarkowego szybkoobrotowego”

Postępowanie jest prowadzone za pomocą platformy zakupowej na której znajdują się wszelkie wymagane dokumenty oraz informacje. Dostęp do platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wss5


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : pub
Iwona Nowak 2021-06-21 11:11:51
Wprowadzenie dokumentu : Dodano
Iwona Nowak 2021-06-18 13:19:41

Otwarte dane Pokaż dane