Ogłoszenia o pracę

Nabór na stanowisko FIZJOTERAPEUTY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ogłasza nabór na stanowisko Fizjoterapeuty. 
Osoby zainteresowane i posiadające prawo wykonywania zawodu oraz tytuł magistra fizjoterapii prosimy o składanie ofert w Sekretariacie Szpitala lub drogą mailową: rekrutacja@wss5.pl

P
rosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2023-11-14 13:43:40
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-17 11:05:05
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-17 10:42:21
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-05 11:01:01
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2023-09-15 08:23:43
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-09-12 13:17:43
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-06-06 11:58:58
Edycja dokumentu : usuniecie
Marta Piasecka 2023-05-29 09:25:07
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2022-12-02 11:44:46
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2022-05-30 12:51:49
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:49:36
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:45:44
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:40:35
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:36:54
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:33:08
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:31:28
Edycja dokumentu : Publikacja
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:14:28
Edycja dokumentu : Umieszczenie
Sławomir Mrozik 2021-07-14 13:51:37
Wprowadzenie dokumentu : Umieszczenie
Sławomir Mrozik 2021-07-14 13:51:22

Otwarte dane Pokaż dane

Zatrudnimy Inspektora ds. administrowania budynkiem


Wymagania:
- mgr inż. budownictwa
- 3 letni staż na budowach lub nadzorze budowlanym
- znajomość Excel, Word
- samodzielne organizowanie pracy

Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie Książek obiektów budowlanych Szpitala oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego.
2. Inicjowanie działań związanych z przeprowadzaniem obowiązujących w ustawie Prawo budowlane przeglądów technicznych.
3. Udział w koordynowaniu działań związanych z usuwaniem nieprawidłowości oraz przygotowanie korespondencji w tym zakresie ze stosownymi organami.
4. Udział w procesie przygotowania zamówień inwestycyjnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
5. Udział w przeglądach technicznych obiektów Szpitala stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
6. Udział w nadzorowaniu prac remontowych, realizowanych przez firmy zewnętrzne.
7. Udział w przygotowaniu Planu Inwestycyjnego w zakresie prac modernizacyjnych i budowlanych.
8. Udział w komisjach odbiorowych dot. realizowanych robót budowlanych oraz udział w przeprowadzanych przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
9. Współpraca z komórkami Szpitala związana z realizacją robót budowlanych wykonywanych w obiektach Szpitala przez podmioty trzecie/wykonawców zewnętrznych.
10. Udział w pracach komisji przetargowych z zakresu zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w sekretariacie Szpitala lub przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@wss5.pl

bądź listownie na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez mnie stanowisko".

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2023-11-14 13:43:40
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-17 11:05:05
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-17 10:42:21
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-05 11:01:01
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2023-09-15 08:23:43
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-09-12 13:17:43
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-06-06 11:58:58
Edycja dokumentu : usuniecie
Marta Piasecka 2023-05-29 09:25:07
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2022-12-02 11:44:46
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2022-05-30 12:51:49
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:49:36
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:45:44
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:40:35
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:36:54
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:33:08
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:31:28
Edycja dokumentu : Publikacja
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:14:28
Edycja dokumentu : Umieszczenie
Sławomir Mrozik 2021-07-14 13:51:37
Wprowadzenie dokumentu : Umieszczenie
Sławomir Mrozik 2021-07-14 13:51:22

Otwarte dane Pokaż dane

Zatrudnimy osobę na stanowisko Zastępca kierownika Działu Technicznego


Wymagania:
- mgr inż. energetyk, elektryk, automatyk lub inżynier sanitarny
- 3-letni staż w utrzymaniu ruchu lub na budowie
- znajomość Excel, Word
- samodzielne organizowanie pracy
- min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu pracownikami
- gotowość do samokształcenia w zakresie branż technicznych instalacyjnych - wymagane uzyskanie w ciągu 2 lat pracy uprawnień dozorowych w zakresie instalacji energetycznych i elektrycznych do 20 kV


Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w sekretariacie Szpitala lub przesłać drogą elektryczną na adres: rekrutacja@wss5.pl
bądź listownie na adres Szpitala:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2023-11-14 13:43:40
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-17 11:05:05
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-17 10:42:21
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-05 11:01:01
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2023-09-15 08:23:43
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-09-12 13:17:43
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-06-06 11:58:58
Edycja dokumentu : usuniecie
Marta Piasecka 2023-05-29 09:25:07
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2022-12-02 11:44:46
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2022-05-30 12:51:49
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:49:36
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:45:44
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:40:35
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:36:54
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:33:08
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:31:28
Edycja dokumentu : Publikacja
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:14:28
Edycja dokumentu : Umieszczenie
Sławomir Mrozik 2021-07-14 13:51:37
Wprowadzenie dokumentu : Umieszczenie
Sławomir Mrozik 2021-07-14 13:51:22

Otwarte dane Pokaż dane

Zatrudnimy lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii i otolaryngologii do pracy w oddziałach szpitalnych oraz poradni

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zatrudni:

 

  • Lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii do pracy w oddziale oraz poradni
  • Lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii do pracy w oddziale oraz poradni

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w sekretariacie Szpitala lub przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@wss5.pl,

bądź listownie na adres Szpitala:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

tel. 32/368 24 48, 32/368 21 57

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2023-11-14 13:43:40
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-17 11:05:05
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-17 10:42:21
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-05 11:01:01
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2023-09-15 08:23:43
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-09-12 13:17:43
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-06-06 11:58:58
Edycja dokumentu : usuniecie
Marta Piasecka 2023-05-29 09:25:07
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2022-12-02 11:44:46
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2022-05-30 12:51:49
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:49:36
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:45:44
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:40:35
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:36:54
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:33:08
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:31:28
Edycja dokumentu : Publikacja
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:14:28
Edycja dokumentu : Umieszczenie
Sławomir Mrozik 2021-07-14 13:51:37
Wprowadzenie dokumentu : Umieszczenie
Sławomir Mrozik 2021-07-14 13:51:22

Otwarte dane Pokaż dane

Pracownik do Działu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary nr 5 w Sosnowcu zatrudni pracownika do Działu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy.


Wymagania:
- wykształcenie wyższe (z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania)
- min. 2-letnie doświadczenie w pracy w zakresie pozyskiwania, realizacji i rozliczania funduszy zewnętrznych
- min. 2-letnie doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie Szpitala (pokój E-1-16) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@wss5.pl
lub listownie na adres Szpitala:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko."

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2023-11-14 13:43:40
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-17 11:05:05
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-17 10:42:21
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-05 11:01:01
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2023-09-15 08:23:43
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-09-12 13:17:43
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-06-06 11:58:58
Edycja dokumentu : usuniecie
Marta Piasecka 2023-05-29 09:25:07
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2022-12-02 11:44:46
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2022-05-30 12:51:49
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:49:36
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:45:44
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:40:35
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:36:54
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:33:08
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:31:28
Edycja dokumentu : Publikacja
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:14:28
Edycja dokumentu : Umieszczenie
Sławomir Mrozik 2021-07-14 13:51:37
Wprowadzenie dokumentu : Umieszczenie
Sławomir Mrozik 2021-07-14 13:51:22

Otwarte dane Pokaż daneRejestr zmian
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2023-11-14 13:43:40
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-17 11:05:05
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-17 10:42:21
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-10-05 11:01:01
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2023-09-15 08:23:43
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-09-12 13:17:43
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2023-06-06 11:58:58
Edycja dokumentu : usuniecie
Marta Piasecka 2023-05-29 09:25:07
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2022-12-02 11:44:46
Edycja dokumentu : dodanie
Marta Piasecka 2022-05-30 12:51:49
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:49:36
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:45:44
Edycja dokumentu : dodanie
Karolina Kłonica 2022-05-30 12:40:35
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:36:54
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:33:08
Edycja dokumentu : Dodanie
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:31:28
Edycja dokumentu : Publikacja
Karolina Kłonica 2021-11-08 12:14:28
Edycja dokumentu : Umieszczenie
Sławomir Mrozik 2021-07-14 13:51:37
Wprowadzenie dokumentu : Umieszczenie
Sławomir Mrozik 2021-07-14 13:51:22