41/PNE/SW/2020 „Dostawa leków i wyrobów medycznych”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę leków i wyrobów medycznych”

Postępowanie jest prowadzone za pomocą platformy zakupowej na której znajdują się wszelkie wymagane dokumenty oraz informacje. Dostęp do platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wss5


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : pub
Iwona Nowak 2021-06-21 11:13:07
Wprowadzenie dokumentu : dodoanie
Iwona Nowak 2021-06-18 11:27:06

Otwarte dane Pokaż dane