Majątek instytucji

Majątek instytucji

Majątek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary nr 5 w Sosnowcu, stan na dzień 31.12.2020r

 

Konto Nazwa Wartość netto
0 Grunty 5 828 301,83
1 Budynki, lokale 219 752 600,92
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 686 861,78
3 Kotły i maszyny energetyczne 401 407,34
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 575 487,72
5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty 1 055 874,07
6 Urządzenia techniczne 6 947 380,65
7 Środki transportu 595 734,23
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 21 721 706,31
w budowie Środki trwałe w budowie 148 242,66
  OGÓŁEM: 267 713 597,51

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja danych na dzień 31.12.2020r
Sławomir Mrozik 2021-07-16 10:28:34
Edycja dokumentu : Publikacja
Iwona Nowak 2021-06-14 11:12:35
Edycja dokumentu : Publikacja
Iwona Nowak 2021-06-14 11:12:03
Edycja dokumentu : dodano artykuł
Iwona Nowak 2021-05-30 11:29:33
Edycja dokumentu : dodano artykuł
Iwona Nowak 2021-05-30 11:29:12
Edycja dokumentu : dodano artykuł
Iwona Nowak 2021-05-30 11:24:23
Wprowadzenie dokumentu : Dodano artykuł
Iwona Nowak 2021-05-30 11:13:21

Otwarte dane Pokaż dane