10/PNE/SW/2020 „Dostawa paków jednorazowych do zabiegów usunięcia zaćmy, soczewek wewnątrzgałkowych, materiałuwiskoelastycznego, witrektomu, pęsety do kapsuloreksis, implantów”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa paków jednorazowych do zabiegów usunięcia zaćmy, soczewek wewnątrzgałkowych, materiałuwiskoelastycznego, witrektomu, pęsety do kapsuloreksis, implantów”

Postępowanie jest prowadzone za pomocą platformy zakupowej na której znajdują się wszelkie wymagane dokumenty oraz informacje. Dostęp do platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wss5


Rejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Dodano
Iwona Nowak 2021-06-18 13:05:03

Otwarte dane Pokaż dane