Działalność

Podstawowym celem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i diagnostyki medycznej, realizacji zadań szkoleniowych oraz dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Naszym Nadrzędnym celem jest działanie ukierunkowane na utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług zgodnie z oczekiwaniami pacjentów.

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : dodano artykuł
Iwona Nowak 2021-05-31 22:36:12
Edycja dokumentu : dodano artykuł 
Iwona Nowak 2021-05-30 11:48:19
Edycja dokumentu : dodano artykuł
Iwona Nowak 2021-05-30 11:47:42
Wprowadzenie dokumentu : dodano artykuł
Iwona Nowak 2021-05-30 11:47:10

Otwarte dane Pokaż dane