66/PNE/SW/2019„Kompleksowa usługa żywienia pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”

Załączniki
66-Odpowiedzi-na-pytania-wraz-ze-zmianą-terminu-składania-i-otwarcia-ofert [PDF 1 017,2kB]
66-Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia [PDF 51,6kB]
66-Ogłoszenie-Wyników-Postępowania [PDF 72,3kB]
66-żywienie-Informacja-dla-Wykonawców [PDF 51,5kB]
66-żywienie-Informacja-z-otwarcia-ofert-dnia-06.12.2019 [PDF 58,7kB]
66-żywienie-Odpowiedzi-na-pytania [PDF 59,5kB]
66-żywienie-Ogłoszenie-o-zamówieniu [PDF 62,9kB]
66-żywienie-SIWZ [PDF 527,9kB]
66-żywienie-zał-1-do-SIWZ-opis-przedmiotu-zamówienia [PDF 413,1kB]
66-żywienie-zał-1.1-do-SIWZ-nomenklatura-diet [PDF 329,1kB]
66-żywienie-zał-1.2-do-SIWZ-Ilość-diet-w-miesiącu-przykładowo-na-jeden [PDF 268,0kB]
66-żywienie-zał-1.3-do-SIWZ-Ilość-osobodni [PDF 280,5kB]
66-żywienie-zał-1.4-do-SIWZ-zestawienie-diet-na-dzień [PDF 53,3kB]
66-żywienie-zał-2-do-SIWZ-umowa-usługi [PDF 406,7kB]
66-żywienie-zał-3-do-SIWZ-JEDZ [ZIP 120,8kB]
Załączony plik [PDF 384,3kB]
66-żywienie-zał-5-wykaz-wyposażenia-i-środków-trwałych [PDF 289,7kB]
66-żywienie-zał-6-do-SIWZ-wykaz-pomieszczeń [PDF 311,1kB]
66-żywienie-zał-7-do-SIWZ-wykaz-majątku-ruchomego [PDF 295,7kB]
66-żywienie-zał-8-do-SIWZ-wykaz-osób-—-zmodyfikowany [PDF 301,6kB]
66-żywienie-zał-8-do-SIWZ-wykaz-osób [PDF 301,6kB]
KluczPub_Oferta_Postepowanie [ZIP 823,0B]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:03:06
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:02:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:02:49
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:02:41
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:02:15
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:02:00
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:01:52
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:01:43
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:01:31
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:01:22
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:01:11
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:01:03
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:00:44
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:00:35
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:00:26
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:00:16
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:00:06
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:59:54
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:59:37
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:59:29
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:59:17
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:51
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:51
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:51
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:51
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:50
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:50
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:50
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:50
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:50
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:50
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:50
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:50
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:49
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:49
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:49
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:49
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:49
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:49
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:49
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:49
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:48
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:48
Wprowadzenie dokumentu : Dodano
Iwona Nowak 2021-06-18 08:58:32

Otwarte dane Pokaż dane