16/PNE/SW/2020 “Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ”

Postępowanie jest prowadzone za pomocą platformy zakupowej na której znajdują się wszelkie wymagane dokumenty oraz informacje. Dostęp do platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wss5


Rejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Dodano
Iwona Nowak 2021-06-18 13:07:51

Otwarte dane Pokaż dane