3/PNE/SW/2020 „Dostawa odczynników. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów z urządzeniami pomocniczymi. Dostawa kodów kreskowych ” Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa odczynników. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów z urządzeniami pomocniczymi. Dostawa kodów kreskowych ”

Postępowanie jest prowadzone za pomocą platformy zakupowej na której znajdują się wszelkie wymagane dokumenty oraz informacje. Dostęp do platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wss5

Rejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Dodano
Iwona Nowak 2021-06-18 12:00:46

Otwarte dane Pokaż dane