15/PNE/SW/2020 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją projektu pod nazwą ”Modernizacja Bloku Operacyjnego Oddziału Neurochirurgii”

Postępowanie jest prowadzone za pomocą platformy zakupowej na której znajdują się wszelkie wymagane dokumenty oraz informacje. Dostęp do platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wss5

Rejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Dodano
Iwona Nowak 2021-06-18 12:08:31

Otwarte dane Pokaż dane