70/PNE/SW/2019 „Sprzęt jednorazowy do leczenia udaru niedokrwiennego, tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo-żylnych i przetok oponowych; zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego; zestaw do wkłucia centralnego”

Załączniki
70-informacja-dla-wykonawców [PDF 278,1kB]
70-informacja-wraz-z-modyfikacją [PDF 79,4kB]
70-informacja-z-otwarcia [PDF 277,8kB]
70-odpowiedzi-10.12 [PDF 555,0kB]
70-ogłoszenie-11.12 [PDF 70,1kB]
70-ogłoszenie [PDF 13,5MB]
70-SIWZ [PDF 761,3kB]
70-sprostowanie [PDF 57,7kB]
70-str [PDF 270,4kB]
70-Wyniki-dla-części-4-i-10 [PDF 90,7kB]
70-Załącznik-nr-1-do-SIWZ-formularz-asortymentowo-cenowy [PDF 793,1kB]
70-Załącznik-nr-2-do-SIWZ-projekt-umowy-z-depozytem [PDF 231,1kB]
70-Załącznik-nr-2a-do-SIWZ-projekt-umowy [PDF 253,0kB]
70-Załącznik-nr-3-do-SIWZ-wzór-JEDZ [ZIP 118,5kB]
70-zmiana-ogłoszenia [PDF 2,1MB]
informacja-dla-wykonawców [PDF 278,1kB]
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_88423419-c6c8-493a-96d6-22d833e7b57f [ZIP 826,0B]
Załącznik-nr-1-do-SIWZ-formularz-asortymentowo-cenowy-po-zmianach-modyfik [PDF 992,3kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:10:10
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:09:57
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:09:48
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:09:37
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:09:28
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:08:33
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:08:23
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:08:06
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:07:56
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:07:44
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:07:30
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:07:13
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:06:58
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:06:42
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:06:32
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:06:23
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:06:15
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 10:06:01
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:27
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:27
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:27
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:26
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:24
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:24
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:24
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:24
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:24
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:24
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Iwona Nowak 2021-06-18 09:28:23
Wprowadzenie dokumentu : Dodano
Iwona Nowak 2021-06-18 09:11:57

Otwarte dane Pokaż dane