Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

7/PNE/SW/2020 „Dostawa implantów”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa implantów”

Postępowanie jest prowadzone za pomocą platformy zakupowej na której znajdują się wszelkie wymagane dokumenty oraz informacje. Dostęp do platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
Rejestr zmian
Usunięcie dokumentu : Usunięcie dokumentu z bazy danych
Mariusz Szczygieł 2024-01-02 12:49:43
Usunięcie dokumentu : Usunięcie dokumentu z bazy danych
Mariusz Szczygieł 2024-01-02 11:33:41
Edycja dokumentu : Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu nieograniczonego, nr sprawy: WSS5/DA-G/MS/01/12/2023 -  najem lokalu użytkowego o pow. 13 m2
Mariusz Szczygieł 2024-01-02 11:29:16
Edycja dokumentu : Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu nieograniczonego, nr sprawy: WSS5/DA-G/MS/01/12/2023 -  najem lokalu użytkowego o pow. 13 m2
Mariusz Szczygieł 2024-01-02 11:29:11
Edycja dokumentu : Zmiana
Aureliusz Kaczyński 2023-01-23 07:36:58
Edycja dokumentu : publikacja
Aureliusz Kaczyński 2023-01-20 15:23:37
Edycja dokumentu : dodanie
Aureliusz Kaczyński 2023-01-20 15:08:52
Edycja dokumentu : Publikacja
Aureliusz Kaczyński 2022-11-22 08:23:56
Edycja dokumentu : .
Iwona Nowak 2021-06-29 13:55:34
Edycja dokumentu : .
Iwona Nowak 2021-06-29 12:46:54
Edycja dokumentu : publikacja
Iwona Nowak 2021-06-15 11:23:29
Edycja dokumentu : dodanie
Iwona Nowak 2021-06-15 11:17:57
Edycja dokumentu : dodanie
Iwona Nowak 2021-06-14 11:26:05
Edycja dokumentu : Dodanie
Iwona Nowak 2021-06-14 11:23:34
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja
Iwona Nowak 2021-06-14 11:20:51